ROBERTO ASSAGİOLİ KİMDİR?

ROBERTO ASSAGİOLİ KİMDİR?

* Roberto Assagioli’yi (1888-1974) sadece İtalyan bir psikiyatr olarak tanımlamak yetmez. O, aynı zamanda insancıl ve kişilerarası psikoloji alanlarında bir öncüdür. Geliştirdiği psikolojik yöntem ve teknikleri uygulayan terapistler ve psikologlar tarafından bugün hala uygulanan Psikosentez’in yaratıcısıdır.

* 27 Şubat 1888'de Venedik, İtalya'da orta sınıf bir Yahudi ailenin oğlu olarak, Roberto Marco Grego adıyla doğdu. Psikosentezdeki çalışmalarına ilham verdiğine inanılan sanat ve müzik gibi pek çok yaratıcı çıkış noktasına genç yaşta ulaştı. 18 yaşına geldiğinde İtalyanca (ana dili), İngilizce, Fransızca, Rusça , Yunanca , Latince, Almanca ve Sanskritçe olmak üzere sekiz farklı dil öğrenmişti.

* Bu yaşta, sosyal sistemler ve siyaset hakkında bilgi sahibi olduğu Rusya'ya da seyahat etmeye başladı. 1922'de Nella Ciapetti ile evlendi ve birlikte Ilario Assagioli adında bir oğulları oldu.

* Nöroloji ve psikiyatri dalında ilk eğitimini 1910 yılında Floransa'da Istituto di Studii Superiori Pratici e di Perfezionamento'da aldı.

* İtalya'daki eğitimini tamamladıktan sonra, Burghölzli Psikiyatri Hastanesi’ndeki eğitimi için İsviçre, Zürih'e gitti. Bu dönem psikanaliz alanındaki çalışmaları onu tam da mutlu etmiyordu. Psikanalizin eksik olduğunu hissediyordu.

* Assagioli, psikanalizden gelişen psikolojiye manevi ve bütünsel bir yaklaşım olan Psikosentez’i kurdu. Freud'un bastırılmış zihin fikrinden ve Jung'un kolektif bilinçdışı teorilerinden büyük ölçüde ilham aldı. Psikanaliz eğitimi almış ancak bir bütün olarak eksiklik olarak gördüğü şeyden memnun olmayan Assagioli, sevginin, bilgeliğin, yaratıcılığın ve iradenin psikanalize dahil edilmesi gereken önemli bileşenler olduğunu düşünüyordu.

* Freud ve Assagioli'nin, hiçbir zaman tanışma şansları olmadı. Ama yazışıyorlardı. Assagioli, "Psikosentez, psikanalizi önceden varsayar veya daha doğrusu, onu ilk ve gerekli bir aşama olarak içerir" dedi. Sigmund Freud tarafından formüle edilen ve sınırlayıcı olduğunu düşündüğü teorilere karşı çıktı. Freud'un indirgemeciliğini ve kişiliğin olumlu boyutlarını ihmal etmesini kabul etmeyi reddetti.

* Assagioli'nin çalışması daha çok psikolog Carl Jung ile uyumluydu. Hem Assagioli hem de Jung, insan varoluşunun manevi seviyesinin önemini onayladı. Assagioli, psikolojik semptomların ruhsal dinamikler tarafından tetiklenebileceği görüşünü Jung ile paylaştı. Assagioli, Jung'un teorilerinin psikosentez anlayışına en yakın olduğunu düşünüyordu.

* Assagioli aynı zamanda bilinç ve kişilerarası çalışma alanlarıyla da ilgilendi ve bu alanlarda aktifti. Teosofi ve Doğu felsefesi üzerine çalıştıktan sonra, farklı meditasyon teknikleri geliştirdi. Ayrıca "yaşlanmayan bilgelik" olarak bilinen gelenekte birkaç ruhani gruba da katkıda bulundu.

* 1940 yılında Assagioli Mussolini hükümeti tarafından tutuklandı. Psikosentez konusunda pekçok önemli kuramını, bu bir aylık hapis sürecinde not etti. Hapishanede geçirdiği zamanı, her gün meditasyon yaparak zihinsel iradesini kullanmak için kullandı. Cezasını, içsel benliğini araştırmak için bir fırsata çevirebildiği sonucuna vardı.

* Savaş sona erdiğinde işine geri döndü ve Psikosentez üzerine çalışmayı sürdürdü. Avrupa ve Kuzey Amerika'da Psikosenteze adanmış çeşitli vakıflar kurdu. 23 Ağustos 1974'te 86 yaşında ölünceye kadar Psikosentez üzerinde çalıştı.